Polarline

Hem

Vår verksamhet

Vår verksamhet

Export- och importtransporter

Vi betjänar tung industri i kontrollerade varuflöden, både i regelbunden linjetrafik från Finland till hela Europa, även när det gäller bulklast.

Transporter i låsbara och temperaturreglerade lastutrymmen, registrerad livsmedelstransportör, vi följer självövervakning och allmänna föreskrifter gällande hygien.

Transporter i enlighet med lagar och förordningar, med utbildad personal och välutrustat fordon.

Avfallstransporttillstånd gällande i Sverige och Finland, vid behov även i hela vårt verksamhetsområde.

Säker och pålitlig hantering av gods i våra egna lokaler under hela transporten. Att kombinera varor på rutter genererar betydande kostnadsbesparingar och bidrar också till miljömässig hållbarhet genom ökad återanvändning som en grundsten i vår verksamhet är hållbar utveckling grundläggande över hela vårt verksamhetsområde.

Vi har en egen truck med lyftkapacitet på 4500 kg, hydrauliskt spridbara 220 cm gafflar, en stålskopa för lösa varor och en snöplog för att tjäna våra samarbetspartners vid behov.

Utomhuslagerutrymme ~250 m2, samt temperaturreglerat inomhusutrymme för era känsliga och värdefulla varor.

The Green Way– Ännu mer miljövänliga transporter.

Skicka oss ett meddelande

Vi tar emot ditt meddelande och svarar så snart som möjligt.